Aktualności

Grafika z rysunkiem wodomierza.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej informuje, że w okresie od 25 do 27 maja na terenie Ornontowic odbędą się roczne odczyty wodomierzy w celu rozliczenia zużycia wody w poprzednim okresie rozliczeniowym. W budynkach wyposażonych w radiowy odczyt wodomierza, odczyt nastąpi zdalnie, bez wchodzenia na posesje mieszkańców. Ze względu na wagę rocznego rozliczenia prosimy o dopuszczenie pracowników ZGKiW do urządzeń pomiarowych w celu dokonania odczytu a w razie czyjejś nieobecności o telefoniczne umówienie terminu przeprowadzenia odczytu (nie później niż do 03.06.2022r.). W razie braku odczytu rozliczenie nastąpi w sposób zryczałtowany.

Grafika z napisem: Wójt Gminy informuje.

Wójt Gminy Ornontowice przypomina o obowiązku zapłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja2022 r.

Opłatę wnosi się na rachunek Gminy:

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie o/Ornontowice

50 8454 1053 2001 0011 0695 0001 z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.

Flaga Ukrainy z napisem: pomoc dla Ukrainy.

Na podstawie art. 4 ust. 18 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) udostępnia się wzór wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie sporządzony w języku polskim i ukraiński oraz w języku polskim i rosyjskim.

W celu otrzymania numeru PESEL zapraszamy obywateli Ukrainy do Urzędu Gminy Ornontowice, Ornontowice ul. Zwycięstwa 26a, pokój 309, II piętro, codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Obowiązuje wcześniejsze umówienie wizyty: tel. 32 33 06 223.

Logo Tauron Dystrybucja

Dla poprawy pewności zasilania Klientów oraz dla przeciwdziałania awariom infrastruktury energetycznej, TAURON Dystrybucja prowadzi prace, które wiążą się z koniecznością czasowego wyłączenia energii elektrycznej.

Ornontowice, ul. Kolejowa, od 95b do 95k.
Rozpoczęcie: 01.04.2022 r. godz. 8.00
Zakończenie: 01.04.2022 r. godz. 15.00

Zdjęcie nagród i pucharów.

Już jutro, 21 maja o godzinie 10.00 w obrębie kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” na ul. Okrężnej odbędą się Biegi Przełajowe o Puchar Wójta Gminy Ornontowice.

Zapraszamy do zapisania się na zawody i do aktywnego uczestnictwa! Biuro zawodów czynne od godziny 8.30. Nagrody już czekają! Szczegóły na plakacie.

Czytaj więcej “Nagrody dla uczestników i zwycięzców Biegów Przełajowych o Puchar Wójta Gminy Ornontowice już czekają!”
Portfel, pieniądze

Więcej na kontach w ZUS – wysoka waloryzacja składek

Już w czerwcu stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, gdzie gromadzone są informacje o składkach na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc. To wysokość tegorocznego wskaźnika waloryzacji składek, przez który pomnożone zostaną składki zgromadzone na indywidualnych kontach w ZUS. Przykładowo osoba, która zgromadziła na swoim koncie w ZUS 450 tys. zł, w czerwcu jej stan konta powiększy się o prawie 42 tys. zł i wyniesie blisko 492 tys. zł.

Grafika promocyjna Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: “kopciuchów”.

Kto musi złożyć deklarację?

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
w których znajduje się źródło ciepła.

Czytaj więcej “To już ostatni moment! 30 czerwca 2022 roku upływa termin złożenia deklaracji w CEEB!”

Do góry