Aktualności

Plakat promocyjny akcji "Zbieramy miedziaki WSPIERAMY dzieciaki".

Od lutego br. Gmina Ornontowice z inicjatywy Wójta – Marcina Kotyczki dołączyła do akcji „Zbieramy miedziaki – wspieramy dzieciaki”, którą w naszym powiecie zapoczątkowało i koordynuje Orzeskie Centrum Nakrętkowe z Mariuszem Kaczmarczykiem na czele.

Akcja polega na zbieraniu miedzianych monet (1, 2 i 5 groszy), które w każdej miejscowości Powiatu Mikołowskiego można dostarczać do wyznaczonych punktów. Zebrane w ten sposób pieniądze posłużą na wsparcie ciężko chorych dzieci z terenu naszego Powiatu.

W Ornontowicach swoje grosiki na wsparcie najmłodszych potrzebujących można dostarczać do:

● Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Zwycięstwa 7,
● Gminnej Biblioteki Publicznej, ul. Klasztorna 1.

Pomóc może każdy! Wystarczy tylko zebrać zalegające w portfelu czy skarbonce miedziaki i przynieść je do ww. punktów.
Szczegółowe informacje oraz bieżące wyniki akcji dostępne na www.facebook.com/OrzeskieCentrumNakretkowe

Zdjęcie wejścia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach.

Zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają lokal gazem dostarczanym za pomocą sieci gazowej przez przedsiębiorstwo energetyczne mogą ubiegać się o refundację podatku VAT.

W Gminie Ornontowice realizacją zadania dotyczącego wypłaty refundacji podatku VAT zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach, ul. Żabik 9 lokal 9 nr tel. 32 235 45 03, 796 076 480.

Czytaj więcej Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku
Grafika z napisem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ornontowice.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach informuje, że z dniem 01.02.2023 r. dyżury  Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz sprawców i ofiar przemocy zostają przeniesione do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach przy ul. Kasztornej 1: gabinet  nr 20 – I piętro.

Z porad w Punkcie mogą skorzystać osoby uzależnione, członkowie ich rodzin, osoby stosujące i doznające przemocy oraz inne osoby mające problemy rodzinne, wychowawcze lub emocjonalne. Dodatkowych informacji dotyczących Punktu Konsultacyjnego udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Żabik 9/6 i 9 (tel. 32 235-45-03, 794-403-158).

W Punkcie dyżury pełnią:

Terapeuta rodzinny – Pani IWONA GOC (trzeci piątek miesiąca godz. 16.00-18.00)

Pedagog – Pani MARZENA GOJNA (pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca godz. 16.00-18.00)

Zdjęcie węgla.

Wójt Gminy Ornontowice informuje, że w związku z koniecznością realizacji umowy na zakup i dostawę paliwa stałego (węgla) nabór wniosków będzie trwać tylko do 17 lutego 2023 r.
Warunkiem niezbędnym i koniecznym dokonania zakupu węgla na preferencyjnych warunkach jest złożenie wniosku i jego pozytywna weryfikacja!
Ponadto informuję, iż osoby, które w 2022 roku wnioskowały o zakup węgla w dwóch turach, tzn. 2 x po 1,5 tony, nie muszą ponownie składać wniosku.
Osoby które nie złożyły wniosku w roku 2022 mogą złożyć wniosek o zakup 3 ton węgla.

Wniosek oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/30862255

Grafika PIT-37.

● Jeśli faktycznie mieszkasz w Ornontowicach, nawet mimo braku zameldowania, a PIT rozliczysz poza naszą Gminą, to Twój podatek nie wróci do naszej Gminy oraz nie wróci do Ciebie!

●Żeby rozliczyć PIT w naszej Gminie, należy złożyć deklarację podatkową za dany rok w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie i wpisać miejsce zamieszkania: ORNONTOWICE.

● Nie trzeba zmieniać miejsca zameldowania  – wystarczy mieszkać w Ornontowicach i chcieć, aby podatki zostały w miejscu codziennego życia.

● Podatek zostanie wykorzystany na wydatki oświatowe, kulturalne, infrastrukturalne, transportowe, komunikacyjne, wodno-kanalizacyjne, drogi i chodniki oraz inne niezbędne inwestycje gminne.

● Więcej pieniędzy w gminnym budżecie to zwiększona ilość zrealizowanych inwestycji i więcej środków przeznaczonych przez Gminę dla Nas – MIESZAŃCÓW ORNONTOWIC!

Czytaj więcej “Mieszkasz w Ornontowicach – rozlicz tu PIT i dołóż swój wkład do rozwoju naszej Gminy!”
Autobus bezpłatnej komunikacji gminnej

Wójt Gminy Ornontowice informuje, iż w związku ze zmianą organizacji ruchu drogowego na ulicy Zwycięstwa (odcinek od ul. Bankowej do ul. Cichej) gdzie występują okresowe utrudnienia w ruchu drogowym, wprowadzona zostanie zmiana rozkładu jazdy dla BUS-a Nr 1 od dnia 06.02.2023 r.

Czytaj więcej “Bezpłatna komunikacja gminna na terenie Gminy Ornontowice (zmiana rozkładu jazdy od 06.02.2023 r. – BUS Nr 1)”
Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza najmłodszych mieszkańców wsi do udziału w kolejnej edycji Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.

Konkurs jest organizowany w ramach działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem działania skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Czytaj więcej RUS rozpoczął kolejną Edycję Konkursu Plastycznego dla Dzieci – zachęcamy do udziału, czekają atrakcyjne nagrody

Do góry