Aktualności

Uwaga! Ważna informacja

W dniu 11 sierpnia 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców informujemy, iż w Gminie Ornontowice realizacją zadania dotyczącego wypłaty dodatku węglowego będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach, ul. Żabik 9 lokal 9 nr tel. 32 235 45 03, 796 076 480.

Wnioski o dodatek węglowy będzie można składać po opublikowaniu Rozporządzenia przez Ministra właściwego do spraw energii w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

O szczegółach związanych z możliwością składania wniosków o dodatek węglowy będziemy Państwa informować niezwłocznie po wejściu w życie ww. Rozporządzenia, za pośrednictwem strony internetowej oraz portalu społecznościowego.

Zdjęcie węgla.

Szanowni Mieszkańcy,

W piątek, 22 lipca br., Sejm przyjął projekt Ustawy o dodatku węglowym. Dodatek w wysokości 3 tys. zł, przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego). Powyższe informacje muszą być potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Obecnie trwa proces legislacyjny projektu ustawy, niezwłocznie po jej wejściu w życie będziemy Państwa informować, za pośrednictwem strony internetowej, o szczegółach związanych z realizacją świadczenia.

Grafika z Herbem Gminy Ornontowice i napisem RADA SENIORÓW W GMINIE ORNONTOWICE - NABÓR KANDYDATÓW

Na podstawie § 5 Statutu Rady Seniorów w Gminie Ornontowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIV/367/22 Rady Gminy Ornontowice z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Gminie Ornontowice oraz nadania jej statutu (Dz.U. Woj. Śl. 2022, poz. 3813) ogłasza się nabór kandydatów do Rady Seniorów w Gminie Ornontowice.

1. Nabór kandydatów prowadzony jest w terminie od 4 lipca 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r.

2. Do Rady mogą kandydować wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Ornontowice.

Czytaj więcej “Ogłoszenie Wójta Gminy Ornontowice o naborze kandydatów do Rady Seniorów w Gminie Ornontowice”
Informacja

Zamieszczamy poniżej informacje dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynków:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

W zakładce tej znajdują się informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Informacje te będą regularnie aktualizowane o projekty i programy wsparcia uruchamiane m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

Do góry