Aktualności

Grafika - budynek Urzędu Gminy z napisem "Wójt Gminy informuje"

W związku z podaniem do publicznej wiadomości ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego, stanowiącego dokument wdrożeniowy dla Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego, tutejszy Urząd złożył wniosek o utrzymanie na terenie Gminy Ornontowice dotychczasowej infrastruktury drogowej tj.: drogi wojewódzkiej 925 ulicy Bujakowskiej i dróg powiatowych Zamkowej, Zwycięstwa, Orzeskiej, Dworcowej, Chudowskiej, oraz zaplanowanie modernizacji lub ewentualnej przebudowy tychże dróg w celu poprawy bezpieczeństwa.

Czytaj więcej “Informacja Wójta Gminy”
Zdjęcie kompostownika.

Informujemy, że w panelu po lewej stronie została zamieszczona krótka ankieta, której wypełnienie równoznaczne jest ze zgłoszeniem zapotrzebowania na kompostownik. Druk ankiety dostępny jest również na portierni Urzędu Gminy oraz w Referacie Gospodarki Odpadami (pok. 409).

Mieszkańców, którzy nie posiadają kompostownika, a zainteresowani są jego otrzymaniem, prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 7 marca br.

Grafika przedstawiająca autobus.

Z przyjemnością informujemy mieszkańców, że od 8 lutego br. nastąpią długo oczekiwane, lecz pozytywne zmiany w komunikacji publicznej na terenie Gminy Ornontowice.

8 lutego zostanie uruchomiona na terenie gminy nowa linia autobusowa nr 647 w relacji: Ornontowice – Zabrze gdzie po długich rozmowach i ustaleniach trwających cały 2020 r. doczekaliśmy się wreszcie bezpośredniego dojazdu z Ornontowic do Zabrza.

Czytaj więcej “Od 8 lutego zmiany w międzygminnej komunikacji publicznej”
Grafika z napisem: Wójt Gminy informuje.

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Urzędu Gminy odnośnie prowadzonej „Akcji Zima 2020/2021” uprzejmie informuję, że wszystkie (bez wyjątku) drogi gminne utrzymane są w standardzie „BIAŁE PRZEJEZDNE”, tak jak we wszystkich poprzednich latach. Oznacza to, że drogi gminne odśnieżane są w trakcie lub zaraz po ustaniu opadów atmosferycznych bez dodatkowego posypywania środkami chemicznymi czy materiałem sypkim.

Czytaj więcej “Informacja Wójta Gminy – Akcja Zima”
Zdjęcie przedstawiające pług śnieżny.

Za utrzymanie stanu dróg gminnych odpowiedzialność ponosi Urząd Gminy Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 26a.

W sprawach interwencyjnych związanych z „Akcją zima” należy kontaktować się z pracownikiem oddelegowanym do pełnienia dyżuru pod nr tel. 501 548 282, czynnym całodobowo
lub pod nr 32 33 06 268 w godz. pracy Urzędu Gminy.

Czytaj więcej “Akcja Zima 2020/2021”
Budynek Urzędu Gminy Ornontowice z napisem "Wójt Gminy informuje".

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy, że w dalszym ciągu (aż do odwołania) przyjmowanie interesantów w Urzędzie Gminy odbywa się wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i umówieniu wizyty, bezwzględnie z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności (m.in. założona maseczka ochronna).

Czytaj więcej “Komunikat Wójta”
Zdjęcie przedstawiające tablicę informacyjną dotyczącą inwestycji.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że rozpoczynają się roboty związane z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody do budynków przy ul. Solarnia oraz budową odcinka wodociągu na wysokości posesji przy ul. Zwycięstwa 119. Zadanie obejmuje budowę dwóch odcinków o długości łącznej przekraczającej 2 kilometry oraz przyłączy do istniejących budynków o długości łącznej ponad 550 metrów wraz z zabudowaniem nowych zestawów wodomierzowych.  
W pierwszej kolejności prowadzone będą roboty związane z budową głównej nitki wodociągu w pasie drogi gminnej ul. Solarnia. 

Czytaj więcej “Budowa sieci wodociągowej przy ul. Solarnia w Ornontowicach”
Okładka "Głosu Ornontowic" numer 2/2021 (226).

Od dziś, to jest od 4marca dostępny jest lutowy numer miesięcznika samorządowego „Głos Ornontowic”. Oprócz stałych rubryk w postaci relacji z Sesji Rady Gminy oraz bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego można w nim przeczytać między innymi o rozegranych Zawodach Narciarskich o Puchar Wójta Gminy Ornontowice, upragnionych zmianach w komunikacji międzygminnej oraz o planach budowy autostrady A4-bis. W tym wydaniu dostępny również kolejny numer zeszytu historycznego.

Czytaj więcej “Lutowy „Głos Ornontowic” już dostępny!”
Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie informuje, że w roku bieżącym została ogłoszona II edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym.

Czytaj więcej “Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym”

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Kolejne dwa tygodnie dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców

Do 14 marca wydłużono okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do 8. roku życia, w sytuacji gdy placówka, do której uczęszcza maluch została zamknięta w związku Covid-19. O takie wsparcie mogą ubiegać się także opiekunowie starszych uczniów, ale tylko wówczas, gdy dziecko ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.

Czytaj więcej “ZUS informuje”

Do góry