Aktualności

Zdjęcie przedstawiające pług śnieżny.

Za utrzymanie stanu dróg gminnych odpowiedzialność ponosi Urząd Gminy Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 26a.

W sprawach interwencyjnych związanych z „Akcją zima” należy kontaktować się z pracownikiem oddelegowanym do pełnienia dyżuru pod nr tel. 501 548 282, czynnym całodobowo
lub pod nr 32 33 06 268 w godz. pracy Urzędu Gminy.

Czytaj więcej “Akcja Zima 2020/2021”
Grafika - alarm smogowy

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał ostrzeżenie o jakości powietrza – POZIOM III (informacyjny i operacyjny, nakazowo/zakazowy).

Czytaj więcej “Alarm smogowy”
Grafika z napisem: "Wójt Gminy informuje".

Wójt Gminy Ornontowice informuje, że w związku z dużym natężeniem i częstotliwością wstrząsów górniczych na terenie Gminy Ornontowice oraz licznymi skargami mieszkańców, w dniu 13 listopada br. Urząd Gminy wystosował do dyrekcji JSW SA KWK „Budryk” pismo z prośbą o merytoryczną odpowiedź w zakresie prowadzonej eksploatacji, stosowanych metod, które mają złagodzić jej skutki. Urząd poprosił również o informację na temat stosowanej obecnie profilaktyki, mającej na celu ograniczenie występujących wstrząsów oraz o dane w zakresie zgłaszanych w bieżącym miesiącu szkód górniczych przez mieszkańców Gminy, ilości wykonywanych kontroli w terenie, jak również wyników tej kontroli.

Czytaj więcej “Informacja Wójta Gminy”
Budynek Urzędu Gminy Ornontowice z napisem "Wójt Gminy informuje".

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy, że w dalszym ciągu (aż do odwołania) przyjmowanie interesantów w Urzędzie Gminy odbywa się wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i umówieniu wizyty, bezwzględnie z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności (m.in. założona maseczka ochronna).

Czytaj więcej “Komunikat Wójta”
Informacja Wójta Gminy oraz herb Gminy Ornontowice.

Wójt Gminy Ornontowice umożliwi odroczenie lub rozłożenie na raty podatku bądź umorzenie zaległości podatkowych, a także zwolnienie z czynszu za wynajem lokali gminnych (wynajmowanych przez przedsiębiorców), które są dopuszczalne przez przepisy prawa, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii koronawirusa.

Czytaj więcej ““TARCZA ANTYKRYZYSOWA” DLA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW ORNONTOWIC”
Okładka listopadowego "Głosu Ornontowic" numer 11/2020 (223).

Informujemy, że listopadowy „Głos Ornontowic” numer 11/2020 (223) dostępny jest od dziś, to jest od 2 grudnia również w wersji cyfrowej.

Oprócz stałych rubryk w postaci relacji z Sesji Rady Gminy oraz bieżącej działalności ARTerii Centrum Kultury i Promocji, Gminnej Biblioteki Publicznej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego można w nim przeczytać między innymi o obchodach Narodowego Święta Niepodległości, listopadowych wstrząsach górniczych i Akcji Zima 2020/2021. Polecamy również wywiad z Zastępcą Wójta Gminy Ornontowice – Dariuszem Spyrą.

Gazetę można pobrać lub/i przeczytać klikając TUTAJ.

Zapraszamy do lektury.

Szanowni Państwo !

Grafika promocyjna projektu "Pod biało-czerwoną".

Z wielką radością przyjęliśmy informację, iż na ustalony dzień 11 listopada 2020 roku uzyskaliśmy 145 głosów osiągając tym samym wymagane poparcie swoich mieszkańców. Wobec powyższego w imieniu swoim oraz Wójta Gminy chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim za włączenie się w akcję. Za każdy oddany głos, za każde udostępnienie i promocję naszego działania. To dzięki Wam otrzymaliśmy wymaganą ilość głosów i zgodnie z regulaminem mamy otrzymać „Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej”.

Czytaj więcej “„POD BIAŁO-CZERWONĄ””
Logo Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W minionych miesiącach Fundacja JSW po raz kolejny pozytywnie zaopiniowała dwa wnioski przygotowane przez GOZ Ornontowice. W pierwszym zaprojektowano i wyposażono część poczekalni zlokalizowanej na parterze i piętrze dobudówki przed samym wejściem do Ośrodka. Jesteśmy przekonani, że udało się stworzyć kolejne przyjazne otoczenie dla pacjentów, którzy oczekują na wizytę lekarską lub transport do domu, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów. Zakupy dofinansowane przez Fundację JSW objęły m.in. komplet przystosowanych do potrzeb ochrony zdrowia mebli w postaci sof, foteli, krzeseł i stolików, a także ławki, gdyby ktoś chciał oczekiwać na zewnątrz budynku, w dedykowanej ku temu oszklonej wiacie.

Czytaj więcej “Wsparcie Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach”

Do góry