Aktualności

Zdjęcie kompostownika.

Informujemy, że termin składania ankiet dotyczących zapotrzebowania na kompostowniki został przedłużony do dnia 12 marca 2021 r. Przypominamy, że ankietę można złożyć online przez stronę internetową Gminy (w zakładce po lewej stronie) lub tradycyjnie (druk dostępny jest na portierni Urzędu Gminy oraz w Referacie Gospodarki Odpadami, pok. 409).

Grafika - budynek Urzędu Gminy z napisem "Wójt Gminy informuje"

W związku z podaniem do publicznej wiadomości ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego, stanowiącego dokument wdrożeniowy dla Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego, tutejszy Urząd złożył wniosek o utrzymanie na terenie Gminy Ornontowice dotychczasowej infrastruktury drogowej tj.: drogi wojewódzkiej 925 ulicy Bujakowskiej i dróg powiatowych Zamkowej, Zwycięstwa, Orzeskiej, Dworcowej, Chudowskiej, oraz zaplanowanie modernizacji lub ewentualnej przebudowy tychże dróg w celu poprawy bezpieczeństwa.

Czytaj więcej “Informacja Wójta Gminy”
Grafika przedstawiająca autobus.

Z przyjemnością informujemy mieszkańców, że od 8 lutego br. nastąpią długo oczekiwane, lecz pozytywne zmiany w komunikacji publicznej na terenie Gminy Ornontowice.

8 lutego zostanie uruchomiona na terenie gminy nowa linia autobusowa nr 647 w relacji: Ornontowice – Zabrze gdzie po długich rozmowach i ustaleniach trwających cały 2020 r. doczekaliśmy się wreszcie bezpośredniego dojazdu z Ornontowic do Zabrza.

Czytaj więcej “Od 8 lutego zmiany w międzygminnej komunikacji publicznej”
Grafika z napisem: Wójt Gminy informuje.

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Urzędu Gminy odnośnie prowadzonej „Akcji Zima 2020/2021” uprzejmie informuję, że wszystkie (bez wyjątku) drogi gminne utrzymane są w standardzie „BIAŁE PRZEJEZDNE”, tak jak we wszystkich poprzednich latach. Oznacza to, że drogi gminne odśnieżane są w trakcie lub zaraz po ustaniu opadów atmosferycznych bez dodatkowego posypywania środkami chemicznymi czy materiałem sypkim.

Czytaj więcej “Informacja Wójta Gminy – Akcja Zima”
Zdjęcie przedstawiające pług śnieżny.

Za utrzymanie stanu dróg gminnych odpowiedzialność ponosi Urząd Gminy Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 26a.

W sprawach interwencyjnych związanych z „Akcją zima” należy kontaktować się z pracownikiem oddelegowanym do pełnienia dyżuru pod nr tel. 501 548 282, czynnym całodobowo
lub pod nr 32 33 06 268 w godz. pracy Urzędu Gminy.

Czytaj więcej “Akcja Zima 2020/2021”
Budynek Urzędu Gminy Ornontowice z napisem "Wójt Gminy informuje".

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy, że w dalszym ciągu (aż do odwołania) przyjmowanie interesantów w Urzędzie Gminy odbywa się wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i umówieniu wizyty, bezwzględnie z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności (m.in. założona maseczka ochronna).

Czytaj więcej “Komunikat Wójta”
Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Planujesz rozpocząć działalność gospodarczą? A może już prowadzisz własny biznes, ale potrzebujesz dodatkowej wiedzy w tym zakresie, bądź szukasz pomysłu na siebie? Możesz skorzystać z podpowiedzi ekspertów podczas bezpłatnej konferencji online Dzień Kobiet Przedsiębiorczych „Biznes w sieci”. Wydarzenie odbędzie się 12 marca, zapisy tylko przez internet.

Czytaj więcej “ZUS informuje: Dzień Kobiet Przedsiębiorczych „Biznes w sieci””
"Głos Ornontowic" okładka numeru 2/2021 (226).

Informujemy, że lutowy „Głos Ornontowic” numer 2/2021 (226) dostępny jest od dziś, to jest od 5 marca również w wersji cyfrowej.

Oprócz stałych rubryk w postaci relacji z Sesji Rady Gminy oraz bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego można w nim przeczytać między innymi o rozegranych Zawodach Narciarskich o Puchar Wójta Gminy Ornontowice, upragnionych zmianach w komunikacji międzygminnej oraz o planach budowy autostrady A4-bis. W tym wydaniu dostępny również kolejny numer zeszytu historycznego.

Gazetę można pobrać lub/i przeczytać klikając TUTAJ.

Zapraszamy do lektury.

Zdjęcie przedstawiające tablicę informacyjną dotyczącą inwestycji.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że rozpoczynają się roboty związane z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody do budynków przy ul. Solarnia oraz budową odcinka wodociągu na wysokości posesji przy ul. Zwycięstwa 119. Zadanie obejmuje budowę dwóch odcinków o długości łącznej przekraczającej 2 kilometry oraz przyłączy do istniejących budynków o długości łącznej ponad 550 metrów wraz z zabudowaniem nowych zestawów wodomierzowych.  
W pierwszej kolejności prowadzone będą roboty związane z budową głównej nitki wodociągu w pasie drogi gminnej ul. Solarnia. 

Czytaj więcej “Budowa sieci wodociągowej przy ul. Solarnia w Ornontowicach”

Do góry