Aktualności

TAURON informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

Ornontowice:

Zamkowa 1 do 19, 4 do 26 ; Leśna 2 + sięgacze od nr 5f do 35.

Rozpoczęcie: 2018-07-24 08:00
Zakończenie: 2018-07-24 18:00

KONTAKT:

991 – Dla dzwoniących z obszaru działalności Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A.; bezpłatnie, całodobowo.

32 303 0 991 – Informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.; połączenia płatne wg stawek operatora, całodobowo.

https://www.tauron-dystrybucja.pl/wylaczenia

Fundacja EKOOSTOJA oraz Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy w Ornontowicach zapraszają osoby zainteresowane pszczelarstwem na spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnego szkolenia pt:. „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”. Spotkanie odbędzie się w dniu 20.07.2018 r. (piątek) o godz. 11.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 7.

W ramach stałego informowania o realizacji na terenie województwa śląskiego badań ankietowych, prowadzonych przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach przekazujemy w załączeniu plakat o badaniu ankietowym przeprowadzanym w gospodarstwach rolnych o symbolu AK-R (Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym) przeprowadzanym w dniach 16 – 31 lipca 2018 r.

AKR_lipiec

W ubiegłym miesiącu została przeprowadzona bezpłatna akcja dobrowolnego czipowania psów. Mieszkańcy Ornontowic mogli bezpłatnie zaczipować swojego pupila przez lekarza weterynarii na parkingu za budynkiem Urzędu Gminy. Z bezpłatnej akcji skorzystało tylko 18 właścicieli psów.

Akcja bezpłatnego czipowania została zorganizowana po to, by zapobiegać bezdomności zwierząt, umożliwiając szybkie ustalenie właściciela zwierzęcia. W chwili  znalezienia psa, można specjalnym czytnikiem odczytać numer i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie danych, uzyskać informacje o właścicielu oraz błyskawicznie powiadomić go o odnalezieniu czworonoga zanim trafi do Schroniska. Poprzez takie akcje można ograniczyć koszty wyłapania psa tylko do interwencji przeprowadzonej przez weterynarza, który ma możliwość sczytania mikroczipa i powiadomienia właściciela. Całość kosztów związanych z interwencją pokrywa wtedy Gmina (nie właściciel psa!). Jeżeli pies nie posiada czipa Gmina obarczona jest podwójnym kosztem: interwencja weterynarza i pobyt psa w schronisku. Ponadto elektroniczne oznakowanie jest niezbędnym wymogiem, by podróżować ze zwierzęciem po krajach Unii Europejskiej.

Do góry