Aktualności

W rolnictwie praca trwa przez cały rok, a już niedługo sezon w pełni. 18 maja weszły w życie przepisy nakładające na rolników obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

13 kwietnia 2018 roku Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Przepisy te wprowadzają nowy status w ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. pomocnika rolnika, a także nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej – umowy o pomocy przy zbiorach, na podstawie której pomocnik będzie świadczył pomoc w gospodarstwie rolnika.

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi:

  • prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach,
  • dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

 

Szczegółowe informacje: Uwaga rolniku zgłoś pomocnika

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w kolejnej edycji projektu. Dwutygodniowe warsztaty zakończone pokazem spektaklu pod hasłem „Misja: Ziemia”.

Czas: 25 czerwca – 8 lipca 2018 r.
Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach.

Zapisy i szczegółowe informacje:
10-25 maja 2018 r.
tel. 884 886 083

ZAPRASZAMY!

Łącząc się w bólu z Rodzinami i Bliskimi Górników, którzy zginęli tragicznie 5 maja br. w wypadku w Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” w Jastrzębiu-Zdroju, Wójt Gminy Ornontowice wydał Zarządzenie w sprawie ogłoszenia w dniach 17, 18 i 19 maja 2018 r. żałoby na terenie Gminy Ornontowice.

Na znak żałoby na budynkach jednostek organizacyjnych gminy umieszczono flagę państwową z kirem. Flagi na masztach przed siedzibą Urzędu Gminy zostały opuszczone do połowy wysokości masztu.

Organizacja imprez przez jednostki organizacyjne gminy w tych dniach została wstrzymana.

Wójt apeluje także do mieszkańców oraz organizacji i stowarzyszeń o uczczenie pamięci zmarłych Górników i zaniechanie organizowania imprez w dniach żałoby.

W załączeniu: Zarządzenie Wójta Gminy Ornontowice

 

Do góry