Aktualności

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty Rada Gminy Ornontowice na sesji w dniu 27.06.2019 r. podjęła nową Uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Ornontowice oraz dwie Uchwały w sprawie:

  • regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla uczniów w Gminie Ornontowice,

  • regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice

Powyższe uchwały wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Po uprawomocnieniu się przedmiotowych uchwał można będzie pobrać ze strony internetowej Gminy lub osobiście w Urzędzie, druk wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla uczniów i studentów.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium specjalnego upływa z dniem 15 października br.

Zmiana ustawy o systemie oświaty nałożyła na Gminy obowiązek zmiany treści dotychczas obowiązujących uchwał. Na mocy prawa i podjętych uchwał zmieniły się dotychczasowe zasady przyznawania stypendium dla młodzieży szkolnej i studentów i tak:

  • wszyscy uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej im. K. Miarki w Gminie Ornontowice bez względu na miejsce zamieszkania ucznia mogą zawnioskować o przyznanie stypendium specjalnego, składając stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Ornontowice,

  • uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej Gminy, a uczęszczający do szkół w innych miejscowościach, wnioski o stypendia winni składać w Urzędach/Starostwach Powiatowych, które są organem prowadzącym dla tych szkół do których uczęszcza uczeń (przykład: uczeń uczęszczający do szkoły podstawowej w Gliwicach, Katowicach,… ubiega się o stypendium w tych gminach, miastach),

  • uczniowie szkół ponadpodstawowych wnioski o stypendia winni składać w Urzędach/Starostwach Powiatowych, które są organem prowadzącym dla tych szkół do których uczęszcza uczeń. (przykład: uczeń realizujący naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach ubiega się o stypendium w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, które jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych),

  • studenci zamieszkali na terenie Gminy Ornontowice ubiegają się o stypendia wg dotychczasowych zasad, na podstawie nowej Uchwały.

DRUK WNIOSKU BĘDZIE WKRÓTCE DO POBRANIA!
Do pobrania:
IX_76_19_lokalny program
IX_77_19_regulamin_uczniowie
IX_78_19_regulamin_studenci

Fundacja „BRAJLÓWKA” działa w środowisku osób niewidomych i słabowidzących oraz ich otoczenia. Nasze działania mają różnorodny charakter – od szkoleniowych przez kulturalne do sprotowo-rekreacyjnych. W nasze działania angażujemy także środowisko lokalne (m.in. przy realizacji międzynarodowych wymian młodzieży w ramach programu Erasmus+). Prowadzimy również spotkania profilaktyczne w zakresie chorób oczu (jaskra, AMD).

Od czerwca prowadzimy akcję zbierania kilometrów przejechanych na rowerze na rzecz projektu „Pora na Turbonestora”. Projekt ten ma charakter integracyjny, a jego głównym celem jest aktywizacja sportowo-rekreacyjna osób niewidomych i niedowidzących (kolarstwo tandemowe, Nordic Walking i zajęcia usprawniające).

Aby wesprzeć nasz projekt, trzeba pobrać i zainstalować na telefonie aplikację OdLOTTOwa Jazda (wersja dla Smartphona lub IPhone’a), zarejestrować się i wybrać projekt „Pora na Turbonestora” – Fundacja „BRAJLÓKA”. Za każdym razem, kiedy się wsiada na rower, trzeba włączyć aplikację, a po zakończeniu jazdy – wyłączyć ją, a wtedy kilometry zostaną naliczone.

Akcja trwa do 30 września 2019 r.

Dziękujemy za każdy przekazany kilometr – każdy kilometr przybliża nas do zwycięstwa.

Zachęcamy do przyłączenia się do naszej inicjatywy i rozpropagowanie jej wśród Państwa rodzin i znajomych.

Fundacja „BRAJLÓWKA”

ul. Wyszyńskiego 8

43-173 Łaziska Górne

e-mai: fundacjabrajlowka@wp.pl

www.brajlowka.eu

Chór „Jutrzenka” z dniem 7 sierpnia 2019 r. o godzinie 18.00 wznawia próby w Sali Wieżowej Urzędu Gminy. Zarząd oraz Dyrygent „Jutrzenki” zapraszają wszystkie osoby lubiące śpiew do dołączenia do chóru.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko na chore dziecko, ale można z niego skorzystać także w sytuacji, gdy naszego wsparcia i pomocy w chorobie potrzebuje rodzic. W ciągu roku kalendarzowego przysługuje 14 dni zasiłku z tytułu sprawowania opieki nad chorym rodzicem.

Więcej: Gdy zachoruje nam rodzic

 

Beata Kopczyńska

regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim

Do góry