Aktualności

Od 23 do 27 września rybnicki ZUS przygotował cykl seminariów i konsultacji dla przedsiębiorców w ramach Tygodnia Przedsiębiorcy. Temat przewodni tegorocznej akcji to „Zatrudniam legalnie-pracuję legalnie”. W tym roku eksperci ZUS będą dostępni zarówno w Rybniku, jak i w Tychach, Wodzisławiu Śląskim, Jastrzębiu Zdroju, Pszczynie i Raciborzu.

 Więcej: Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS – RYBNIK,TYCHY, PSZCZYNA, WODZISŁAW, RACIBÓRZ, Jastrzębie Zdrój

Beata Kopczyńska

regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim

W miesiącu wrześniu br. Państwo Adelajda i Rudolf Smerczek świętowali 60 rocznicę zawarcia związku małżeństwa czyli Diamentowe Gody.

Z tej okazji, zgodnie z tradycją, dostojnych Jubilatów w dniu 9 września odwiedzili przedstawiciele władz samorządowych gminy Ornontowice, życząc kolejnych lat pełnych zdrowia i radości, jak również tego, by cieszyć się życiem w każdym jego momencie.

Gratulujemy tak zaszczytnego Jubileuszu!

Materiał informacyjny PGNiG

Na terenie gminy Ornontowice, na przełomie września i października 2019 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpocznie prace wiertnicze przy otworze badawczym Orzesze-1.

Projekt jest realizowany przez PGNiG we współpracy badawczej z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym.

Celem planowanych prac jest zdobycie informacji geologicznej, a także rozpoznanie potencjału produkcyjnego metanu z pokładów węgla oraz tzw. gazu ziemnego zamkniętego.

Lokalizacja prac PGNiG

Prace zlokalizowane są na gruntach leśnych w odległości ok. 150 m od drogi powiatowej. Powierzchnia placu wiertni wraz z drogą leśną wynosi 1,73 ha. W rejonie prowadzonych prac brak jest chronionych obszarów przyrodniczych czy stref ochrony wód.

Teren prac zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części gminy tj. jadąc drogą powiatową – ul. Zamkową w kierunku Dębieńska, w lesie po lewej stronie.

Dojazd do miejsca prac PGNiG został zaplanowany z trasy A1 drogą powiatową przez teren gminy Czerwionka-Leszczyny oraz drogą leśną.

Jak długo potrwają prace prowadzone na zlecenie PGNiG?

Na początku września 2019 r. zakończono, prowadzone w sierpniu prace przygotowawcze na placu wiertni. Wiercenie otworu Orzesze-1 rozpocznie się natomiast na przełomie września i października. Zakładamy, że prace wiertnicze łącznie z planowanymi testami, potrwają ok. pół roku. Planowana głębokość otworu Orzesze-1 to 4500 m. Po ich zakończeniu urządzenie wiertnicze zostanie zdemontowane. Prace wiertnicze na zlecenie PGNiG będzie prowadziła spółka EXALO Drilling SA.

W jaki sposób prowadzone są wiercenia i co oznaczają dla mieszkańców gminy?

Prace wiertnicze mogą powodować pewne tymczasowe niedogodności, takie jak odgłosy urządzeń, wzmożony ruch samochodowy, czy nocne oświetlenie placu wiertniczego. Przepisy i specyfika prowadzonych operacji wymaga prowadzenia prac w systemie całodobowym. Otaczający plac wiertniczy las będzie jednak stanowić naturalną barierę chroniąca przed hałasem.

W jaki sposób jest gwarantowane bezpieczeństwo?

W związku z prowadzonymi pracami mieszkańcy gminy mogą czuć się bezpiecznie – dotyczy to zarówno ich samych, jak i środowiska naturalnego. Polskie przepisy prawa i wszelkie procedury regulujące prace związane z poszukiwaniami i eksploatacją złóż węglowodorów stanowią bardzo rozbudowany system zabezpieczeń w celu ochrony środowiska.

PGNiG przeprasza za ewentualne przejściowe niedogodności związane z prowadzonymi pracami i liczy na wyrozumiałość mieszkańców.

W dniu 11 września odbyło się trzecie w 2019 roku spotkanie Wójta Gminy Ornontowice z mieszkańcami.

Na początku wyświetlona została prezentacja, dotycząca inwestycji gminnych realizowanych od początku roku, jak i planów inwestycyjnych na najbliższy okres. Poszczególne zadania omówił Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji, Dariusz Spyra.

Następnie Wójt Gminy, Marcin Kotyczka, oddał głos mieszkańcom, którzy przedstawiali nurtujące ich problemy.

Główne tematy dotyczyły inwestycji drogowych, kanalizacji sanitarnej, problemów z samochodami parkującymi w okolicy szkoły i niebezpieczeństwa z tym związanego, programów w zakresie „czystego powietrza”, fotowoltaiki i ochrony przed smogiem, komunikacji publicznej. Wójt na bieżąco odpowiadał na zadane przez mieszkańców pytania.

Uczestnicy spotkania mieli także okazję wypełnienia ankiet dotyczących preferencji mieszkańców w zakresie propozycji zadań do realizacji w 2020 roku z tzw. Funduszu Obywatelskiego.

Wójt Gminy Ornontowice przypomina o obowiązku zapłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r.

Opłatę wnosi się na rachunek gminy:

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie o/Ornontowice

50 8454 1053 2001 0011 0695 0001

z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.

Do góry