Aktualności

Z uwagi na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 oraz ogłoszenie przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie III poziomu ostrzegania – ALARMU SMOGOWEGO, zaleca się stosowanie następujących środków ostrożności:

  • wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane,
  • osoby wrażliwe (cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca i układu oddechowego, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci) powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum,
  • zakaz spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,
  • ograniczenie stosowania kominków,
  • korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej.

Zapraszamy do zapoznania się z planem na ferie w ARTerii😊
W ofercie znajdziecie:

🍿 bajkowe poranki
🖌 zajęcia artystyczne
📸 warsztaty fotograficzne
🧶 warsztaty z wyplatania makramy
🥁 warsztaty muzyczne z wykorzystaniem instrumentów: djembe, cajon, rury boomhackers, shakery

Plan na FERIE W BIBLIOTECE 2020 już jest !!! ❄️☃️❄️☃️

Zapraszamy dzieci w wieku od 4 lat (z wyjątkiem Bibliotecznych Animacji, które są kierowane tylko do dzieci w wieku 2-4 lat) 😍
Będziemy kleić, wycinać, rysować, bawić się, tańczyć i grać 😉

Obowiązują zapisy w bibliotece lub pod nr tel. 32 336 13 90.
https://www.bibliotekaornontowice.pl/gbp/?q=node%2F738

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej informuje, że awaria oświetlenia ulicznego przy ul. Żabik została zgłoszona 15 stycznia 2020 r. do firmy Tauron Dystrybucja Serwis S.A. która obsługuje Gminę Ornontowice w zakresie konserwacji oświetlenia.

Zgodnie uzyskaną w dniu dzisiejszym (17 stycznia 2020 r.) informacją 16 stycznia 2020 r. ekipa monterów prowadziła naprawę jednak podczas prac stwierdzono, że przyczyną awarii jest uszkodzenie kabla ziemnego (brak możliwości stwierdzenia w którym miejscu) w związku z powyższym w dniu 17 stycznia 2020 r. zostanie przeprowadzona kolejna próba naprawy przy użyciu specjalistycznego sprzętu (wozu pomiarowego – w celu określenia miejsca uszkodzenia kabla). Firma Tauron Dystrybucja Serwis S.A. deklaruje że naprawa oświetlenia na ul. Żabik powinna zostać zakończona w dniu dzisiejszym.

Od 1 stycznia 2020 r. został uruchomiony ważny numer telefonu dla mieszkańców Ornontowic. Jest to całodobowy numer telefonu do dyspozytora sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Ornontowice, na który należy zgłaszać powstałe awarie, jak również można uzyskać informacje na temat funkcjonowania sieci wodno – kanalizacyjnej. Dyspozytor jest pracownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej i pełni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu dostaw wody jak i odprowadzania ścieków. Ponadto na podany powyżej numer telefonu można zgłaszać również awarie oświetlenia ulicznego.

Dyspozytor wodno-kanalizacyjny tel. 602 573 096

Podczas tegorocznych ferii, dzięki dofinansowaniu Funduszu Ubezpieczenia Społecznego Rolników, 49 organizatorów z całego kraju – w tym 3 z województwa śląskiego – przygotuje blisko 130 kolonijnych turnusów, dla ponad 7600 dzieci i młodzieży.

Więcej: Komunikat KRUS

Do góry