Aktualności

Powiat Mikołowski jest partnerem Ogólnopolskiej Karty Seniora i uzyskał Certyfikat Powiatu Przyjaznego Seniorom. To zobowiązanie realizowane jest między innymi poprzez możliwość pozyskania przez seniorów z naszego powiatu Ogólnopolskiej Karty Seniora, która korzystającym z niej pozwala na uzyskanie zniżek od 5 do 25 procent w około 2000 sklepach, restauracjach i punktach usługowych na terenie całego kraju.

Plan dyżurów Ogólnopolska Karta Seniora

Gostyń – Dom Kultury ul. Pszczyńska 366 – poniedziałki od 8:30 do 10:15 (od 28.10)

Starostwo Powiatowe w Mikołowie – ul. Żwirki i Wigury 4a – środy 11:00 do 13:00

Łaziska Górne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Energetyków 5 – czwartki 8:30 – 10:30

Ornontowice – Urząd Gminy ul. Zwycięstwa 26a – piątki 8:15 do 10:00

Orzesze – Urząd Miasta ul. św. Wawrzyńca 21 – piątki 10:15 do 12:00

Kartę seniora może odebrać każdy mieszkaniec powiatu mikołowskiego, który ukończył 60 lat.

Karta wydawana jest podczas dyżuru, na miejscu, po wypełnieniu wniosku i okazaniu dowodu osobistego.

Dyżur pełni Sabina Grzywok, specjalista ds. polityki senioralnej Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

Czym jest Ogólnopolska Karta Seniora?

Karta ta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury.

Lista wszystkich punktów (już ponad 2 tysiące) honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora znajduje się na stronie internetowej www.glosseniora.pl Niemal każdego dnia dołączają nowe firmy, które wprowadzają rabaty dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora (OKS).

Firmy zainteresowane przystąpieniem do Karty Seniora prosimy o kontakt na adres mailowy sabina.grzywok@mikolow.starostwo.gov.pl  

17 października 2019 r. w sali ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach 13 par świętowało 50-lecie zawarcia swego małżeństwa, zaś 6 kolejnych 60-lecie i jedna 65-lecie.

Żelazne Gody, czyli 65 lecie, w kwietniu br. obchodzili Państwo Róża i Alojzy Kurasz, którzy nie uczestniczyli w spotkaniu.

Diamentowi Jubilaci to Państwo: Amalia i Rudolf Grolik (nie uczestniczyli w spotkaniu), Cecylia i Zygfryd Kotyczka, Lidia i Bolesław Magdziorz, Maria i Alojzy Niestrój, Anna i Mieczysław Przewłoka, Adelajda i Rudolf Smerczek.

Z kolei Złote Gody obchodzili Państwo: Krystyna i Henryk Filla, Pelagia i Henryk Herb, Stefania i Franciszek Jadach, Krystyna i Jan Jaskółka, Eugenia i Edward Kurpas, Jadwiga i Henryk Magdziorz, Maria i Rudolf Malczyk, Bogumiła i Ryszard Sewerin, Zofia i Szczepan Spyra, Irena i Gerard Sznober, Urszula i Ernest Szuchaja, Krystyna i Józef Tkaczyk, Małgorzata i Alfred Wyrobek.

Wójt Gminy, Marcin Kotyczka, w imieniu Prezydenta RP uhonorował Jubilatów z 50-letnim stażem medalem z różyczką „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, po czym wszyscy razem odbierali kwiaty i życzenia, które z Wójtem Gminy złożyli Przewodniczący Rady Gminy Henryk Nieużyła, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Milanowski oraz Zastępca Wójta Gminy Dariusz Spyra.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewniły dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Panie z Zespołu Folklorystycznego „Marzanki”.

Gratulujemy Jubileuszu!

Informujemy, że konkurs, w którym można było wygrać VOUCHER (wymieniany na dwa bilety) na mecz piłki nożnej w ramach PKO Ekstraklasy pomiędzy Górnikiem Zabrze a ŁKS-em Łódź z przyczyn formalnych został odwołany. Przepraszamy za niedogodności.

Wójt Gminy Ornontowice informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 500 zł/tonę odpadów. Gmina Ornontowice planuje w terminie do dnia 20 grudnia br. złożenie wniosku o przyznanie dotacji w tym zakresie.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych rolników z terenu naszej Gminy, którzy posiadają odpady w postaci folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz opakowań typu Big Bag, o wypełnienie poniższej informacji i jej złożenie w Urzędzie Gminy, w terminie do dnia 31 października 2019 r. Zebrane informacje posłużą do sporządzenia inwentaryzacji ww. odpadów i traktowane będą jako wstępna deklaracja przystąpienia do programu.

Kontakt w powyższej sprawie – Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami, tel. 32/ 3306 237.

Druk informacji do pobrania.

Do góry