Aktualności

Z uwagi na wystąpienie przekroczenia poziomu wynoszącego 150 μg/m3 dla pyłu PM10 oraz ogłoszenia przez Wojewódzki Inspektorach Ochrony Środowiska w Katowicach II poziomu ostrzegania, zaleca się:

– ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

– stosowanie się do zaleceń lekarskich,

– unikanie przewietrzania pomieszczeń na czas trwania ostrzeżenia,

– ograniczenie wykonywania prac powodujących zapylenie np. stosowanie dmuchaw, prace wyburzeniowe itp.,

– ograniczenie stosowania kominków,

– korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej.

Treść komunikatu: pow. o przekroczeniu 150 PM10 dn. 18.12.2018

Wójt Gminy Ornontowice zaprasza Mieszkańców

do wzięcia udziału w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia

Ławki Niepodległości dla Samorządów,

która odbędzie się

19 grudnia 2018 r. o godz. 12:00

na placu za budynkiem Urzędu Gminy.

W programie odsłonięcie, poświęcenie i prezentacja Ławki Niepodległości przy udziale młodzieży Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Informujemy, że w miesiącu grudniu (w dniach 12, 24 i 28 grudnia) nastąpi zmiana godzin pracy Urzędu Gminy.

Urząd Gminy Ornontowice będzie otwarty:

1.) 12 grudnia 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 18:00
2.) 24 grudnia 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 12:00
3.) 28 grudnia 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 15:00.

 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 120.018.2018 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany godzin pracy w miesiącu grudniu 2018 r. Zarządzenie Wójta

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.0484.2018 Urząd Gminy Ornontowice ogłasza nabór listy rezerwowej do udziału w Programie „Słoneczna Gmina Ornontowice II”, dotyczącym budowy instalacji fotowoltaicznych ze wsparciem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o złożenie deklaracji wraz z ankietą uczestnictwa w Projekcie w siedzibie tut. Urzędu w kancelarii lub przesłanie jej pocztą na adres Urzędu Gminy, ul. Zwycięstwa 26a,
43-178 Ornontowice.

Do projektu zgłaszanego do naboru nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18  przyjęto listę 81 uczestników (konkurs otwarty RPO WSL 2014-2020, maj 2018). Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby, które zostały ujęte w przedmiotowym konkursie, następnie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacje ogólne:

Gmina Ornontowice planuje ubiegać się o dofinansowanie Projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – wartość dofinansowania ok. 85% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny Uczestnika wynosi 15% kosztów kwalifikowanych oraz podatek VAT (stawka: 8% lub 23% od wkładu własnego).

Planowana realizacja Projektu nastąpi po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu i podpisaniu umowy przez Gminę Ornontowice z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO).

Słoneczna Gmina Ornontowice II” to Program, dzięki któremu poprzez montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych służących produkcji energii elektrycznej, możliwe jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Szczegółowe informacje określa Regulamin uczestnictwa w projekcie pn.: „Słoneczna Gmina Ornontowice II” przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.0484.2018 (zał. 1).

Wymagane dokumenty:

Ankieta i deklaracja uczestnictwa w Projekcie (zał. 2)

Informacje dodatkowe:

Wydział Rozwoju i Inwestycji: tel. (32) 33 06 268, (32) 33 06 224.

zał.1 Zarzadzenie 0050.0484.2018

zał.2 ankieta i deklaracja

Klauzula RODO

 

Opieka nad dzieckiem, gdy szkoła zamknięta

Gdy niespodziewanie zostanie zamknięte przedszkole czy szkoła, rodzice nie muszą gorączkowo szukać opieki dla swojego dziecka. Mogą zająć się nim sami i wystąpić do pracodawcy o wypłatę zasiłku opiekuńczego.

Zakłada Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom nie tylko wtedy, gdy ich dziecko zachoruje. – Można go otrzymać także wówczas, gdy dziecko jest zdrowe, ale nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza. Otrzymać go można na zdrowe dziecko, które nie ukończyło jeszcze ósmego roku życia i nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić mu opiekę – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

Zamknięcie żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły, do których uczęszcza dziecko jest traktowane jako nieprzewidziane, jeśli rodziców zawiadomiono o tym w terminie krótszym niż 7 dni przed zamknięciem .

Prawo do zasiłku mają na równi matka, jak i ojciec dziecka. Zasiłek może otrzymać jednak za dany okres tylko jeden z rodziców, czyli ten który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę. Wysokość zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia. Rodzic, który chce uzyskać taki zasiłek, musi złożyć swojemu pracodawcy wniosek i dołączyć do niego oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły. Zasiłek opiekuńczy przysługuje niezależnie od okresu ubezpieczenia.

Przysługuje on nie tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę, ale tym, które są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym w ZUS, np. pracujący na umowie zlecenie lub w prowadzą własną działalność gospodarczą.

Potrzebne oświadczenia i wnioski

Dokumenty, które należy złożyć w swoim zakładzie pracy niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego to oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15. W przypadku, gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS złożyć trzeba ZAS-36 czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 – w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych oraz ZAS-36. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej ZUS albo w osobiście w ZUS. Można także go wydrukować po wypełnieniu – w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.

Maksymalnie 60 dni w roku

Zasiłek opiekuńczy zarówno na zdrowe, jak i chore dziecko do lat 14, przysługuje maksymalnie przez 60 dni. Nie zależy on od liczby osób uprawnionych do zasiłku, liczby dzieci lub członków rodziny, którzy wymagają opieki.

Na dziecko powyżej 14 roku życia lub innego członka rodziny zasiłek przysługuje tylko przez 14 dni. Na dziecko niepełnosprawne powyżej 14 roku życia – 30 dni.

Beata Kopczyńska

regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim

Informacja dot. plebiscytu Absolwent XXI wieku

Każdy z nas chce osiągnąć sukces zawodowy. Często jednak nie wierzymy w swoje siły, uważamy, że drogi rozwoju są dla nas zamknięte. W takiej sytuacji warto inspirować się osobami, którym udało się osiągnąć cel. Ich historie motywują, dodają energii, pokazują, że nie ma rzeczy niemożliwych. Gdzie je znaleźć? Na stronie plebiscytu Absolwent XXI wieku!

Skąd się biorą ludzie sukcesu?

Jesienią ruszył konkurs – akcja organizowana przez portal Aplikuj.pl. Celem akcji była promocja śląskiego szkolnictwa wyższego i absolwentów. Jednocześnie była to forma docenienia osiągnięć tych osób, które po ukończeniu studiów pokierowały swoją karierą tak, by odnieść sukces zawodowy i działać z pasją. Do udziału w plebiscycie zgłosiło się ponad 100 kandydatów. Z tego grona została wyłoniona szóstka laureatów, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki. Laureatów wyłoniono w sześciu kategoriach: nauka, kultura, sport, biznes, działalność społeczna oraz samorząd i polityka. Do 30 listopada internauci zapoznawali się z sylwetkami kandydatów, które wciąż dostępne są na stronie konkursu oraz oddawali głosy na swoich faworytów. Sprawdźmy więc kto wygrał.

Sześć inspirujących postaci

Wśród laureatów Plebiscytu Absolwent XXI wieku znajdziemy czterech panów oraz dwie panie. Pierwszą z nich jest Agata Goik – architekt po Politechnice Śląskiej w Gliwicach. To laureatka w kategorii biznes, która prowadzi prężnie rozwijającą się firmę GOIK Architects. To również laureatka wielu konkursów branżowych. Drugą z pań jest Małgorzata Jachacz-Łopata, która zdobyła wyróżnienie w kategorii nauka. Nic dziwnego – to poważana ginekolog i autorka bloga Górska Mama, która dzieli się swoją bogatą wiedzą na temat zdrowia, świadomego odżywiania i prowadzi autorskie zajęcia Pilayoga.
Kategoria kultura to zwycięstwo Daniela Kaczmarczyka, który ukończył Akademię WSB. Ten znany jako DKA raper pokazał nam, że sukcesy na polu biznesowym mogą iść w parze z działalnością artystyczną. Kolejny laureat to zwycięzca w kategorii sport. To Sebastian Kot – cieszący się ogromną popularnością kulturysta. W kategorii działalność społeczna laur zwycięstwa przypadł w udziale Dariuszowi Gajnemu – twórcy spektaklu „Dziady” wystawianego na Cmentarzu Żydowskim w Bielsku-Białej. Jeśli zaś chodzi o politykę i samorządność wybór internautów padł na absolwenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Krzysztofa Pieczyńskiego. To radny Rady Miasta Katowice oraz Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu.

Historie wszystkich kandydatów wciąż są dostępne na stronie plebiscytu – w każdej chwili można się zapoznać z listą najciekawszych osobowości spośród absolwentów śląskich szkół wyższych.

Organizatorzy plebiscytu Absolwent XXI wieku
tel. 790 235 565
MediaBielsko.pl
43-300 Bielsko-Biała
ul. Legionów 26/28

Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

Ornontowice: Łąkowa; Orzeska od 13 do 63, od 40 do 100.
Rozpoczęcie: 2018-12-18 08:30
Zakończenie: 2018-12-18 15:00
Ornontowice/Orzesze: Bujakowska od 12 do 22, od 21 do 43; Grzegorczyka; Ulbrycha; Orzeska 65,67,102,104 ; Szymały od 2b do 8,3 ; Hutnicza ; Stawowa.
Rozpoczęcie: 2018-12-18 08:30
Zakończenie: 2018-12-18 15:00
Ornontowice: Marzankowice.
Rozpoczęcie: 2018-12-18 08:30
Zakończenie: 2018-12-18 15:00

Do góry