Aktualności

Przypominamy mieszkańcom Gminy Ornontowice, że wnioski o przyznanie stypendium specjalnego, zarówno dla uczniów jak i dla studentów składać należy w siedzibie Urzędu Gminy Ornontowice do dnia 15 października każdego roku za osiągnięcia uzyskane w ukończonym roku szkolnym/akademickim.

Druk wniosku i oświadczenia do pobrania ze strony internetowej: http://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/16477173

W załączeniu zamieszczamy ZARZĄDZENIE NR 0050.0453.2018 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu akcji „Torba za telefon” w ramach Sprzątania świata.

Celem akcji jest zbiórka niepotrzebnych telefonów komórkowych oraz zachęcenie do korzystania z toreb wielokrotnego użytku. Akcja skierowana jest do mieszkańców gminy Ornontowice. Zebrane telefony komórkowe zostaną przekazane Fundacji „Nasza ziemia”.

Zarzadzenie Akcja sprzątanie świata

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż zakończyły się prace związane z wymianą nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa, od nr 137 do nr 31a (ul. Cicha).

Przedmiotem niniejszego zadania było wykonanie nowej nawierzchni chodnika oraz wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej o długości 1,1km i szerokości 2m. Dodatkowo w rejonie przejść dla pieszych zostały ułożone specjalne kostki integracyjne dla osób niewidomych.

Kostka integracyjna to specjalna forma betonowej lub kamiennej kostki brukowej, która wyróżnia się fakturą od strony wierzchniej tak, aby dla osoby niewidomej lub z dużą dysfunkcją wzroku była wyczuwalna za pomocą białej laski oraz pod stopami.

W związku z prowadzoną inwestycją dziękujemy wszystkim Mieszkańcom oraz osobom przyjezdnym za wyrozumiałość, cierpliwość oraz za zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w dniu 19.09.2018r. zakończyła się realizacja zadania pod nazwą: Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ornontowicach. Jednocześnie dokonano oficjalnego otwarcia placu zabaw przez Wójta Gminy Ornontowice oraz przedstawicieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ornontowicach.

Przedmiotem zadania był montaż urządzeń rekreacyjnych, edukacyjnych i sprawnościowych wraz z nawierzchnią bezpieczną, montaż nowych elementów małej architektury, wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz wykonanie nasadzeń roślinności ozdobnej i izolacyjnej.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż termin składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” – upływa z dniem 12 października 2018 r.

Wnioski należy pobierać i składać u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019.

Więcej informacji na temat w/w programu można uzyskać:

– z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1796),

– ze strony internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach

http://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/zadania-publiczne-bip/dotacje-celowe-bip/wyprawka-szkolna-bip/rzadowy-program-pomocy-uczniom-w-2018-r-wyprawka-szkolna/

– w sekretariatach i na stronach internetowych szkół mieszczących się na terenie Gminy Ornontowice i w Urzędzie Gminy Ornontowice (I piętro, pok. 207, tel. (32) 33-06-216).

Do pobrania: zarzadzenie_termin_skladania_wnioskow_wyprawka_szkolna

Do góry