Aktualności

W dniu 25 lutego br. odbyło się spotkanie Wójta, Przewodniczącego Rady i Radnych z mieszkańcami Gminy, odnośnie planowanych linii kolejowych, w ramach rządowego projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Podczas spotkania mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli się za odrzuceniem wszystkich proponowanych w ramach projektu linii (wariant zielony i dwa warianty jasnoniebieskie), których przebieg planowany jest przez teren Gminy Ornontowice.

Spotkanie z mieszkańcami odbyło się w ramach pierwszej części posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy. Podczas drugiej części obrad, które odbyło się w Urzędzie Gminy, Wójt i Radni jednogłośnie uznali, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców przygotują apele i stanowiska, z treścią zdecydowanego sprzeciwu dla wszystkich propozycji planowanych linii kolejowych.

Zarówno stanowisko Wójta, jak i apel Rady, który ma być podjęty podczas Sesji w dniu 27 lutego br. przesłane będą w wersji papierowej jak i elektronicznej do Spółki – Centralny Porty Komunikacyjny, gdzie należy składać uwagi do projektu rządowego dokumentu.

Równocześnie informujemy mieszkańców, że udostępnione są nowe listy protestacyjne, wskazujące na sprzeciw dla wszystkich linii przebiegających przez teren Gminy Ornontowice. Zatem jeżeli osoby, które wpisały się na dotychczasowe listy (dotyczące tylko wariantu linii zielonej) pragną poprzeć protest przeciw realizacji wszystkich linii na terenie gminy należy wpisać się na nowe listy. Równocześnie informujemy, że wydłużamy termin składania podpisów na listach do 4 marca br. do godz. 17.00.

Poniżej zamieszczamy do pobrania listę – protest przeciwko wszystkim planowanym wariantom.

Listy można również pobrać i podpisać w Urzędzie Gminy (portiernia).

Poniżej zamieszczamy przykładowe uzasadnienie, które można wkleić w formularzu do zgłaszania uwag, dostępnym online na stronie: https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

Formularz do zgłaszania uwag

Załącznik nr 1. Atlasy map przebiegów korytarzy
Kolejowych Liniowych Inwestycji Towarzyszących

CIĄG NR 7
LINIA 170
ARKUSZ NR 1 z 2

Realizacja planowanych wariantów linii kolejowych, obejmujących teren Gminy Ornontowice, doprowadzi przede wszystkim do wyburzenia dużej ilości budynków mieszkalnych. Przebieg linii koliduje z istniejącymi drogami gminnymi, powiatowymi i drogą wojewódzką. Przecina jary i doliny potoków, będących obszarami chronionego krajobrazu. Proponowane linie wkreślone zostały tuż przy zabytkowym obiekcie tj. Zabytkowym Założeniu Pałacowo-Parkowym, objętym ochroną konserwatorską. Realizacja zaplanowanych inwestycji całkowicie zniszczy charakter miejscowości, która jest miejscem inwestycji w budownictwo, głównie mieszkaniowe, dla osób związanych z miastami metropolii.”

TAURON informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

Ornontowice: Kolejowa od 1 do 85, od 2 do 58; Dworcowa 5, 10.
Rozpoczęcie: 2020-03-02 08:30
Zakończenie: 2020-03-02 15:00

Kontynuując wykupienie usługi bezpłatnych przejazdów na miesiąc marzec 2020 r., do dnia 27 lutego 2020 r. można dostarczać karty ŚKUP do Urzędu Gminy (pokój 114) w celu zakodowania przejazdów. Karty po zakodowaniu będzie można odbierać w Urzędzie Gminy 2 marca 2020 r. od godz. 7.00.

Zniżka przeznaczona jest dla dzieci uczęszczających do szkół ponadpodstawowych w wieku do 16 lat, dojeżdżających poza teren Gminy Ornontowice.

Zgodnie z taryfą przewozu osób komunikacji organizowanej przez Metropolię do bezpłatnych przejazdów uprawnione są dzieci:

– urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 września – posiadają uprawnienie do 30 września roku kalendarzowego, w którym ukończyły 16 rok życia,

– urodzone w okresie od 1 października do 31 grudnia – posiadają uprawnienie do dnia 16 rocznicy urodzin.

Dziś, tj. 24 lutego w Urzędzie Gminy Ornontowice odbyło się szkolenie specjalistyczne dla rolników.

Program szkolenia obejmował:

-propozycje PROW 2014-2020,
-dopłaty do dobrostanu zwierząt,
-dofinansowanie do wapniowania gleb: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb przez ich wapnowanie”.
-Nowy Rynek Towarów Rolno-Spożywczych Platforma żywnościowa,
-Program Rolno-Środowiskowo-Klimatyczny w ramach PROW 2014-2020.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie oraz Urząd Gminy Ornontowice.

Od 1 marca wzrosną emerytury i renty. Jak co roku świadczenia objęte zostaną waloryzacją. Dokonywana jest z urzędu i nie ma potrzeby składnia żadnych wniosków. Drugi rok z kolei podwyżka będzie kwotowo – procentowa. Wzrosną także najniższe emerytury i renty.

WIĘCEJ: Od marca więcej dla emerytów i rencistów

 

Beata Kopczyńska
regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim

Do góry