Aktualności

Jeżeli poszukujesz działki lub mieszkania nie zwlekaj i zapoznaj się z ofertą sprzedaży w Ornontowicach.

  • niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z 6 działek o łącznej powierzchni 0,7212 ha przy ul. Skośnej. Grunty są objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczone są pod usługi, takie jak: obiekty handlowe – handlu hurtowego i detalicznego, gastronomia, usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie, fryzjerstwo, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

  • niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z 4 działek oznaczonych ewidencyjnymi numerami: 2933/60, 3372/60, 3374/60, 3377/60 o powierzchni 4,2667 ha przy ul. Działkowej. Przeznaczenie podstawowe terenu to zabudowa usługowa, taka jak: obiekty handlowe-handlu hurtowego i detalicznego, gastronomia, usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie, fryzjerstwo, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

  • niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z 4 działek oznaczonych ewidencyjnymi numerami 2296/181, 504/180, 503/179, 502/179 o powierzchni 0,9232 ha pomiędzy ul. Zachodnią a Myśliwską w Ornontowicach.

  • nieruchomość lokalowa nr 203 zlokalizowana w budynku wielorodzinnym przy ul. Żabik 13. Lokal usytuowany na II piętrze budynku wielorodzinnego, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, WC.

  • nieruchomość lokalowa nr 104 zlokalizowana w budynku wielorodzinnym przy ul. Żabik 9. Lokal usytuowany na I piętrze budynku wielorodzinnego, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka z WC.

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości i mieszkań można sprawdzić na stronie internetowej http://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/015/004

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami w godzinach pracy Urzędu Gminy, pod numerem telefonu (32) 33 06 229

Decyzją Zarządu KZK GOP przedłużono okres przejściowy, kiedy dzieci i młodzież do 16. roku życia mogą podróżować komunikacją miejską na podstawie zarówno karty SKUP, jak i legitymacji szkolnej – do końca września bieżącego roku.

Od początku roku dzieci i młodzież do 16. roku życia mogą korzystać z komunikacji bezpłatnie. Obecnie z uprawnienia można korzystać na podstawie ulgi zakodowanej na karcie ŚKUP lub legitymacji szkolnej. Planuje się, iż docelowo uprawnienie będzie musiało być zakodowane na karcie ŚKUP i tylko na tej podstawie będzie można korzystać z przejazdów bezpłatnych. Uczniowie, którzy jeszcze nie wyrobili swojej karty mają na to nieco więcej czasu. Decyzją Zarządu KZK GOP przedłużono okres przejściowy, kiedy można korzystać zarówno z karty SKUP,  jak i z legitymacji szkolnej – do końca września bieżącego roku. 

Źródło: http://www.kzkgop.com.pl/informacje/p-1-bezplatne-przejazdy-komunikacja-miejska-na-podstawie-legitymacji-szkolnej-do-konca-wrzesnia.html

 

Podstawowym celem Programu „Czyste Powietrze” – rządowego programu Ministerstwa Środowiska – jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk.

Planuje się finansowanie następujących inwestycji:

1. W przypadku istniejących domów jednorodzinnych – przewiduje się finansowanie:

– wymiany źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne bądź pompy ciepła;

– dofinansowanie na termoizolację;

– docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej.

2. Dla osób budujących nowe domy – dofinansowanie zakupu i montażu węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pomp ciepła.

Program „Czyste powietrze” będzie realizowany w latach 2018-2029, przy czym podpisywanie umów będzie możliwe do końca 2028 r. Wysokość przyznanej dotacji będzie zależała od dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Osoby zainteresowane mogą liczyć na pokrycie od ok. 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, których minimalna wartość wynosi 7 tys. zł.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem w ramach programu „Czyste powietrze” będą mogły składać wnioski w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach (dla mieszkańców województwa śląskiego) oraz Banku Ochrony Środowiska. Natomiast informacja o naborze wraz ze wzorami wniosków pojawi się na stronie NFOŚiGW.

Osoby, które będą miały problemy z przygotowaniem wniosków czy też chcących uzyskać pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, mogą skorzystać z pomocy firm świadczących usługi w tym zakresie, jedną z nich jest m.in. firma z Mikołowa (szczegóły pod numerem tel. 32 326 78 16).

Tekst źródłowy:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Od-1-sierpnia-nabor-wnioskow-w-programie-Czyste-powietrze-Dla-kogo-dofinansowanie-7599935.html

Więcej informacji na temat Programu „Czyste Powietrze” będzie można uzyskać na stronach:

WFOŚiGG – https://www.wfosigw.katowice.pl/program-smog-stop-2018.html

NFOŚiGG – http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/

Ministerstwo Środowiska – https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

Urząd Gminy Ornontowice informuje mieszkańców, że zakończono analizę pism, które wpłynęły do tut. Urzędu w związku z proponowaną zmianą rozkładu jazdy linii 636 (dni robocze) w godzinach rannych. Wpłynęło osiem pism, żadne z nich nie zawierało sprzeciwu a jedynie propozycje dodatkowych kursów. Wystosowane zostało pismo do organizatora komunikacji tj. KZK GOP Katowice z akceptacją proponowanych zmian kursów nr 102, 103 i 104.

Do góry