Aktualności

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice
zwołuje Sesję Rady Gminy w dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 16:00
w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu: PORZĄDEK

Przypominamy wszystkim wyborcom Okręgu Nr 11, że w najbliższą niedzielę, tj. 20 stycznia br. w naszej gminie przeprowadzane będą wybory uzupełniające do Rady Gminy Ornontowice.

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej mieścić się będzie w budynku Urzędu Gminy na I piętrze. Głosowanie będzie się odbywało nieprzerwanie w godzinach: 7.00 – 21.00. Prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych.

16 stycznia br. odbyło się pierwsze spotkanie Wójta Gminy Ornontowice z mieszkańcami.

Licznie przybyli goście mieli okazję zapoznać się z krótką prezentacją dotyczącą budżetu gminy na 2019 rok. Przede wszystkim jednak chętne osoby przedstawiły nurtujące ich problemy, pytania jak i wątpliwości.

Odpowiedzi na powyższe udzielił Wójt Gminy, Marcin Kotyczka.

Kolejne spotkanie z tego cyklu przewidziane jest na miesiąc marzec.

Na zakończenie, w ramach działań promocyjnych gminy, mieszkańcy otrzymali kalendarze na 2019 rok.

Informacja z ZUS:

Jedną ze zmian, która obowiązuje od stycznia 2019 r. było wprowadzenie projektu e-akta, czyli skrócenie okresu przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50. do 10. lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostosował program Płatnik i aplikację ePłatnik do nowych przepisów. Osoby, które nie pobrały jeszcze nowej wersji Płatnika mają na to czas do 25 stycznia.

Od 1 do 25 stycznia będą funkcjonowały równolegle dwie wersje programu, dotychczasowa 10.01.001 oraz nowa 10.02.002. Od 26 stycznia nowy Płatnik na dobre zastąpi „starego”.

Przedsiębiorcy, którzy będą rozliczać składki za grudzień 2018 r. mogą zrobić to jeszcze z wykorzystaniem „starej” wersji Płatnika. Ci, którzy pobrali nową wersję programu, składki za grudzień rozliczą już w zaktualizowanym formularzu ZUS DRA. Przy przekazywaniu danych za ubezpieczonych w rozliczeniu za grudzień 2018 r. nie należy jeszcze używać dokumentu ZUS RPA.

Nową wersję należy pobrać, jeśli w pierwszej połowie stycznia 2019 r. zamierzamy wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń. Należy pamiętać, że z pierwszym dniem nowego roku zmienił się dokument ZUS ZWUA. Oznacza to, że przy wyrejestrowywaniu pracowników konieczne będzie uzupełnienie kodu przyczyny wyrejestrowania oraz podanie podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy.

Rozliczenie składek za styczeń 2019 r. (w lutym) trzeba już przygotować w nowej wersji programu. Jeśli pracownik w styczniu tego roku osiągnął bądź osiągnie przychody za poprzednie lata (np. „trzynastkę”) poza raportem ZUS RCA powinno się przekazać do Zakładu także nowy dokument ZUS RPA. Tak będzie przy rozliczaniu składek za każdy miesiąc, w którym nastąpi wypłata za ubiegłe lata.

Więcej informacji na temat „nowego” Płatnika na stronie zus.pl oraz w każdej stacjonarnej placówce ZUS.

Prościej, taniej, e-akta – bezpłatne szkolenia

Więcej informacji na temat zakresu danych, jakie będą wykorzystywane w nowych raportach ZUS RIA i ZUS RPA oraz zmian wprowadzonych w formularzach ZUS ZWUA, ZUS DRA, informacji rocznej oraz miesięcznej dla osoby ubezpieczonej można znaleźć na stronie www.zus.pl oraz www.e-akta.gov.pl.

Dodatkowo Oddziały ZUS w województwie śląskim organizują bezpłatne szkolenia z zakresu e-akt. Najbliższe szykuje się w Zabrzu, 16 stycznia o godz. 10.00, zapisy na szkolenie pod nr tel. 32 277 87 76, kolejne już 21 stycznia, godz. 12.00, w Częstochowie (zapisy pod nr tel. 34 368 94 80, 34 368 91 33 lub e-mailowo: zus.szkolenia.czewa@zus.pl), a następnie22 stycznia o godz. 9.00 w Rybniku, (zapisy pod nr tel. 32 4391 146) oraz w Dąbrowie Górniczej, Zawierciu i w Sosnowcu (zapisy email: Sosnowiec_szkolenia@zus.pl), 25 stycznia o godz. 9.00 w Jaworznie (zapisy Sosnowiec_szkolenia@zus.pl). Kto nie zdąży w tych terminach, to jeszcze może skorzystać ze szkolenia organizowanego 30 stycznia o godz. 10.00 w Oddziale ZUS w Chorzowie (zapisy pod nr tel. 32 349 06 81).

Informacje o szkoleniach można znaleźć na stronie www.zus.pl, w zakładce „Wydarzenia i szkolenia”.

Beata Kopczyńska

regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego

Do góry