Aktualności

23 maja br. odbyła się sesja Rady Gminy Ornontowice, której wiodącym tematem był Raport o stanie Gminy Ornontowice za 2018 rok.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

W trakcie sesji Wójt Gminy, Marcin Kotyczka, przedstawił obecnym szczegółowe informacje z zakresu działalności w ub. roku. Następnie Rada Gminy Ornontowice podjęła jednogłośnie (na stan obecnych 14 radnych) uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ornontowice.

Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok. Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2018 rok oraz uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ornontowice za 2018 rok.

Sesja: https://www.youtube.com/watch?v=0d1OQGcJ1A4

Przypominamy, że w najbliższą niedzielę, tj. 26 maja, przeoprowadzone zostaną wybory do Parlamentu Europejskiego.

UWAGA!

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych mieszczą się na I piętrze w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – główne wejście do Szkoły Podstawowej.

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, wejście do lokali dla osób niepełnosprawnych – od strony sali gimnastycznej i przedszkola.

Głosowanie odbywa się nieprzerwanie w godzinach od 7.00 do 21.00.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

Wszystkie informacje w tym temacie można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/20541663

Wójt Gminy Ornontowice przypomina o obowiązku zapłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Opłatę wnosi się na rachunek gminy:

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie o/Ornontowice

50 8454 1053 2001 0011 0695 0001

z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.

Z radością zapraszamy wszystkich mieszkańców Ornontowic oraz okolic na II Powiatowy Piknik Strażacki organizowany w Ornontowicach. Impreza odbędzie się 25 maja o godzinie 16:00 w Amfiteatrze Parkowym.

Wydarzenie skierowane jest do całych rodzin, stąd szeroki wachlarz różnego rodzaju atrakcji. Od zawodów, przez zabawy, pokazy, animacje, po dyskotekę. Ponadto uczestnicy będą mieć możliwość zapoznania się ze sprzętem Ochotniczej Straży Pożarnej, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu oraz Policji. Dla wszystkich głodnych i spragnionych przewidziane jest także zaplecze gastronomiczne. Dla każdego, coś dobrego.

Program wydarzenia przedstawia się następująco:

16:00 – 18:00 – POWIATOWE STRAŻACKIE ZAWODY O PUCHAR WÓJTA GMINY

Dodatkowe atrakcje:
– Pokaz sprzętu strażackiego
– Pokaz psów ratowniczych
– Zabawy dla dzieci
– Pokaz sprzętu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego z Bytomia
– Prezentacja sprzętu policyjnego z Orzesza

18:30 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ROZDANIE NAGRÓD

19:00 – 21:00 – Dyskoteka

Do zobaczenia!

 

Warsztaty drukarskie poprowadzi firma Kalander Czerpalnia Papieru. W tym dniu odbędą się trzy spotkania, rozłożone w ramach czasowych 8:00-12:00. Szczegółowe godziny zostaną podane w terminie późniejszym. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Czytamy i działamy!”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Program Partnerstwo dla Książki 2019.

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej wyników konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice:

1. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/14/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,

2. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Ornontowice,

3. w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Przekazujemy informację, otrzymaną od Business Center 1 Sp. z o.o.  z Katowic dot. bezpłatnych szkoleń językowych i komputerowych:

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach komputerowych przygotowujących do zdobycia europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL/ECCC i/lub językowych TELC/TOEIC (angielski / niemiecki / francuski) dla osób, które spełniają poniższe kryteria:

 • w wieku 25+
 • zamieszkujących teren woj. śląskiego
 • zatrudnionych
 • chcących podnieść swoje kwalifikacje i pozycję na rynku pracy.

Oferujemy:

 • bezpłatne szkolenie komputerowe i/lub językowe przygotowujące do zaliczenia egzaminu certyfikującego
 • bezpłatny udział w egzaminie na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu
 • materiały dydaktyczne
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu
 • serwis kawowy
 • wspaniałą interaktywną atmosferę zajęć w kameralnych max. 12 osobowych grupach.

Zgłoś się! Podwyższ swoje kwalifikacje!

Rekrutacja już trwa zatem pilnie zapraszamy do kontaktu osoby chętne do uczestnictwa w szkoleniu – ilość miejsc ograniczona.

Osoba do kontaktu w sprawie zapisów: Anna Grobecka, tel. 533 290 882, a.grobecka@wp.pl

Szczegóły:

Śląskie Bez Barier – Fiszka programowa

Śląskie Bez Barier – Ogłoszenie

Śląskie Bez Barier – Oświadczenie RODO

Business Center 1 Sp. z o.o.

Staromiejska 2/7, 40-013 Katowice

Do góry